نویسنده: ��������������� ����������
تعداد عنوان ها: 4
بررسی تاریخی صنعت آب و مسائل حقوقی آن
علی‌یار ارشدی؛ فهیمه کیانیان
300,000
کتاب الکترونیکی «کتاب قوانین برق : تمام قوانین در یک قانون جامع»
دکتر علی‌یار ارشدی؛ دکتر حسین مهدی‌زاده کسرینه؛ بهزاد بقایی؛ سمانه جان‌زمین
600,000
کتاب الکترونیکی «کتاب قوانین برق : تمام قوانین در یک قانون جامع (ویراست جدید)»
دکتر علی‌یار ارشدی؛ دکتر حسین مهدی‌زاده؛ دکتر سمانه جانِ‌زمین؛ دکتر بهزاد بقائی
700,000
کتاب قوانین برق : تمام قوانین در یک قانون جامع
آقای علی‌یار ارشدی؛ آقای حسین مهدی‌زاده کسرینه؛ آقای بهزاد بقایی؛ خانم سمانه جان زمین
870,000