تعداد عنوان ها: 14
امکـان‌سنجـی احـداث آزمـایشگـاه مطالعـات شبـکه‌هـای الکتریکـی مـدرن
مرتضی شعبان‌زاده؛ آرش صفوی‌زاده؛ سید یوسف موسی‌زاده موسوی؛ علیرضا بهمنیار
تدوین ساز و کار اجرایی تبادل پاسخگویی بار در حوزه صنعت برق ایران
حمیدرضا آراسته؛ حبیب‌الله اعلمی؛ محسن پارسامقدم؛ علیرضا شیخی فینی؛ علی شفیعی سروستانی؛ زهره کاهه؛ فرید موذن؛ محمدرضا شکاری؛ مهران مرادی؛ محمد ایمان علیزاده؛ امیر عبداللهی؛ احسان حیدریان فروشانی؛ نیکی مسلمی؛ الناز شهرابی فراهانی
تدوین نقشه راه تحقیق و پژوهش در زمینه برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت
نیکی مسلمی؛ مسعود حسنی مرزونی؛ حبیب‌الله اعلمی؛ ایمان علیزاده؛ حسن جلیلی؛ محسن پارسامقدم
تدوین نقشه راه توسعه فناوری سیستم پایش، اندازه گیری و کنترل گسترده (WAMPAC)
نیکی مسلمی؛ علیرضا شیخی فینی؛ مصطفی صدیقی‌زاده؛ فرخنده جباری
تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه‌‌های تعرفه‌ ساعت اوج بحرانی
حمیدرضا آراسته؛ امیر عبداللهی؛ حبیب‌الله اعلمی؛ علیرضا شیخی فینی؛ علی شفیعی سروستانی
تهیه و تدوین راهنمای پیل سوختی در کاربردهای ساکن
مرتضی ترابی؛ امید شاه حسینی؛ امیر حاج علی رضائی؛ سید محمد منتظری؛ محمد گل محمد؛ مهدی رحیمی تاکامی؛ نسیم اکبری کفشگری