تعداد عنوان ها: 4
تدوین ویرایش نخست دانشنامه آینده نگاری
علی چاپرک؛ رضا حافظی؛ صادق پیوسته
فاز دوم هیوسپترون: شبکه اجتماعی متخصصین برق
حمیدرضا افضلی؛ علیرضا رضوانیان؛ امیر خسروانی
نظام جامع مدیریت صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی: فاز مأموریت
حسین شیرخانی؛ سالار سرداری؛ حسام‌الدین خرم؛ محسن چیت‌چیان