تعداد عنوان ها: 5
بررسی، بازنگری و پیشنهاد نسخه جدید آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق
مریم محمدی؛ سپهر رامیار؛ سید علی‌رضا شکوهیان؛ شاهین سهرابی؛ پوریا احمدی؛ سپیده غیوری؛ مهدیه پوربافرانی؛ کیومرث حیدری
طراحی نظام ارزیابی ریسک طرح‌های فناورانه
وحید خداکرمی؛ محمدرضا ولایی
مدل کسب‌ وکار ارائه خدمات در شبکه آزمایشگاهی صنعت برق
وحید قربانی پاشاکلایی؛ داور رضاخانی؛ شادی ادیبی‌فرد؛ امیر فرهادی؛ پرویز غیاث‌الدین؛ میرصدری؛ بهنام جعفری؛ حمیدرضا بزی؛ مهدی فرهادخانی