تعداد عنوان ها: 2
بررسی و ساخت الکترولیت جامد جهت باتری‌های لیتیومی با کاربرد خودرو برقی و سنتز پودر بهینه
محمد گل محمد؛ مژده سوزنده؛ مهناز آشوری؛ مرتضی ترابی؛ امید شریفی
مطالعه و بررسی مشخصات و الزامات فنی، مخابراتی و کنترلی لینک‌های ارتباطی ایستگاه شارژ خودرو برقی و شبکه توزیع برق و ایستگاه شارژ به خودرو برقی
مهدیه علی‌بحشی؛ سیاوش بیات؛ رویا خانزاده؛ سیده فاطمه غمخواری؛ مجید عباسی سیسرا؛ فرزان کرمی؛ مجتبی رادمهر؛ آیلین مظلومی