تعداد عنوان ها: 131
تأمین مالی پایدار برای پژوهش و نوآوری
دکتر کیومرث حیدری؛ آقای مهدی یادی‌پور؛ آقای وحید قربانی پاشاکلایی
300,000
تدوین سند راهبردی شناسایی مخاطرات محیطی جوی مرتبط با صنعت برق و پهنه‌بندی پارامترهای مشخصه آن‌ها در سطح کشور
محمدعلی جعفری صحنه‌سرایی؛ علیرضا رهنورد؛ علی اصغر ذکاوتی؛ سلمان رضازاده؛ امیر اکبری گرکانی؛ آزاده گودرزی؛ سید احمد سید حسینی؛ مریم ثنایی قهی؛ فاطمه بزرگی؛ مهدی رشیدزاد
تضمین تعهدات در بخش برق
محمد برزگر خسروی؛ محمد صالح عطار؛ میثا کامیاب؛ رضا نیازی شهرکی؛ سید میثم عظیمی؛ ولی‌اله صادقی؛ صادق جعفرزاده؛ مرتضی اصغرنیا
تعیین جایگاه نانوفناوری در پیل‌های سوختی و هیدروژن و شناسایی روندهای شاخص پیش‌رو
محمد گل محمد؛ محمد مهدی اخلاقی؛ فرشید فرزانه؛ ابوالفضل ملااحمد
تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه‌‌های تعرفه‌ ساعت اوج بحرانی
حمیدرضا آراسته؛ امیر عبداللهی؛ حبیب‌الله اعلمی؛ علیرضا شیخی فینی؛ علی شفیعی سروستانی