پایگاه گزارش‌های فنی-الکترونیکی پژوهشگاه نیرو به بهره‌برداری رسید.
1399-04-30

پژوهشگاه نیرو با ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی برگرفته از نتایج طرح/ پروژه‌های تحقیقاتی خود اقدام به ارائه پایگاه گزارش‌های فنی با اختصاص کدی منحصربه‌فرد جهت تعیین مالکیت معنوی پژوهشگاه نیرو و اختصاص کد شاخص DOI برای نخستین بار در مراکز علمی و موسسات پژوهشی نموده است.