برچسب ها: امنیت - تدابیر امنیتی سیستم‌ها - صنعت برق رمزنگاری

امنیت داده و ارتباطات صنعت برق بر اساس استاندارد IEC 62351

750,000 ریال
620,000 ریال قیمت الکترونیکی
تعداد
افزودن به سبد خرید
مقدمات موضوع امنیت داده و ارتباطات در صنعت برق
امنیت پروفایل‌های محتوی TCP/IP
امنیت پروفایل محتوی MMS
امنیت برای IEC 60870-5
امنیت برای IEC 61850
امنیت مدل‌های مدیریت سیستم و شبکه NSM
کنترل دسترسی مبتنی بر نقش برای مدیریت سیستم‌های قدرت
مدیریت کلید امنیت سایبری برای تجهیزات سامانه‌های قدرت
راهنمایی‌های معماری امنیت
امنیت فایل‌های XML
دستورالعمل‌های تاب‌آوری و امنیت در سیستم‌های قدرت با منابع پراکنده انرژی
دستورالعمل تعیین موضوعات امنیتی تحت پوشش در استانداردها با مشخصات فنی