برچسب ها: منابع زمین گرمایی مهندسی زمین گرمایی عبدالرحیمی، محمد، ویراستار

روش‌های اکتشافی منابع انرژی زمین گرمایی : به همراه معرفی ریسک‌های اکتشاف و مطالعات موردی

1,500,000 ریال
620,000 ریال قیمت الکترونیکی
تعداد
افزودن به سبد خرید
مبانی انرژی زمین‌گرمایی
اصول اکتشاف منابع انرژی زمین‌گرمایی
روش‌های اکتشافی منابع انرژی زمین‌گرمایی
ریسک سرمایه‌گذاری در اکتشاف منابع انرژی زمین‌گرمایی
مطالعه موردی (1): مطالعات اکتشافی در منطقه زمین‌گرمایی مننگای (کنیا)
مطالعه موردی (2): مطالعات اکتشافی در منطقه زمین‌گرمایی چاچیمبیرو (اکوادور)