برچسب ها: قوانین و رویه‌ها خدمات برق‌رسانی - قوانین و مقررات - ایران

کتاب قوانین برق : تمام قوانین در یک قانون جامع

1,100,000 ریال
600,000 ریال قیمت الکترونیکی
تعداد
افزودن به سبد خرید
اهداف، وظایف و اختیارات وزارت نیرو
شوراها و هیأت تنظیم
سیاست‌های حاکم بر صنعت برق
امور خاص اداری و استخدامی
سیاست‌گذاری و نظارت بر موسسات برق
شرکت‌ها و موسسات صنعت برق
اقتصاد برق
معافیت‌های قانونی
امور مشترکین
امور بین‌الملل
امور حقوقی و قضایی