برچسب ها: انرژی زیست توده - ایران پسماندهای کشاورزی - ایران زباله و زیاله‌زدایی - ایران پسماندهای کشاورزی - ایران - جنبه‌هاهی زیست‌محیطی زباله و زباله‌زدایی - ایران - جنبه‌های زیست‌محیطی

بررسی پتانسیل تولید انرژی زیستی از پسماندهای شهری و کشاورزی در ایران

650,000 ریال
600,000 ریال قیمت الکترونیکی
تعداد
افزودن به سبد خرید
ضایعات و زائدات کشاورزی
زباله جامد شهری
تخمین پتانسیل تولید انرژی زیستی کشور