برچسب ها: ریزشمع‌ها (مهندسی عمران) برق - خطوط هوایی

طراحی و اجرای پی‌ریز شمع در دکل‌های خطوط انتقال نیرو

1,200,000 ریال
780,000 ریال قیمت الکترونیکی
تعداد
افزودن به سبد خرید
مصالح و روش‌های ساخت و اجرای ریزشمع
طراحی ریزشمع در پی دکل‌های انتقال نیرو
آزمایش‌های بارگذاری ریزشمع
الزامات بازرسی و کنترل کیفیت اجرا
تهیه اسناد مناقصه و تشخیص صلاحیت پیمانکار و برآورد هزینه