تأثیر کووید- 19 بر صنعت نفت و گاز

نویسنده : محمد مهدی مظفر
تاریخ انتشار: 1399

معاونت ارشد استراتژی و مدیریت پورتفلیو
فایل های مرتبط
امتیاز دهی