تهیه و تدوین دستورالعمل و چک‌لیست راه‌اندازی و نگهداری ایستگاه‌های عمومی شارژ خودرو برقی

نویسنده : امید شاه حسینی
تعداد صفحات: 382
تاریخ انتشار: 1399

کدهای گزارش
DOI:10.30503/nripress.2020.010
کدثبت: NRI-ER-574-CDSP04-99-F

Title: Preparation of Instructions and Checklist for Operation and Maintenance of Public Electric Vehicle Charging Stations
Author:Omid Shahhoseini
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
فایل های مرتبط
امتیاز دهی