برچسب ها: خودرو برقی ایستگاه عمومی شارژ خودرو برقی

تهیه و تدوین دستورالعمل و چک‌لیست راه‌اندازی و نگهداری ایستگاه‌های عمومی شارژ خودرو و موتور سیکلت برقی

Title: Preparation of Instructions and Checklist for Operation and Maintenance of Public Electric Vehicle Charging Stations
Author:Omid Shahhoseini
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
DOI:10.30503/nripress.2020.010
کدثبت: NRI-ER-574-CDSP04-99-F