بررسی علت حادثه واحد G14 نیروگاه گازی کنارک

برچسب ها :
کنارک
تعداد صفحات: 59
تاریخ انتشار: 1399

کدهای گزارش
کد ثبت: NRI-ER-566-CMTZP01-99-D

Title: Failure analysis of gas turbine second stage blade
Author: Saeed Khani Moghanaki
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year:2020
فایل های مرتبط
امتیاز دهی