طرح تعیین فناوری های موردنیاز صنعت برق و انرژی در حوزه‌های کاری پژوهشکده تولید نیرو

نویسنده : مسعود آسایش
تعداد صفحات: 41
تاریخ انتشار: 1390

کدهای گزارش
کد ثبت: NRI-ER-42-PGPN01-90-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.017

Title: Plan to determine the technologies required by the electricity and energy industry in the work areas of the Power Generation Research Institute
Author: Masoud Asayesh
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2011
فایل های مرتبط
امتیاز دهی