برچسب: فناوری‌های نوین در فناوری اطلاعات و ارتباطات

امکان‌سنجی استفاده از مجازی‌سازی (همزاد دیجیتال) در صنعت برق

Title: Feasibility of Virtualization (Digital Twin) Applications to Power Grid
Author: Sabrieh Choobkar, AliMohammad Saghiri
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: NRI-ER-602-PICTPN08-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.044