امکان‌سنجی استفاده از مجازی‌سازی (همزاد دیجیتال) در صنعت برق

تعداد صفحات: 116
تاریخ انتشار: 1399

کدهای گزارش
کد ثبت: NRI-ER-602-PICTPN08-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.044

Title: Feasibility of Virtualization (Digital Twin) Applications to Power Grid
Author: Sabrieh Choobkar, AliMohammad Saghiri
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
فایل های مرتبط
امتیاز دهی