بررسی، بازنگری و پیشنهاد نسخه جدید آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق

برچسب ها :
تنظیم مقررات
تاریخ انتشار: 1399

کدهای گزارش
کد ثبت: NRI-ER-581-CPEPE03-99-F
DOI: 10. 30503/nripress.2020.045

Title: Review, revise and propose the new supplementary regulations of the electricity tariff
Author: Maryam mohammadi, Sepehr Ramyar , Seyed alireza Shokoohyan , Shahin Sohrabi , Pouria Ahmadi , Sepide ghayouri , Mahdiye Pourbaferani, Kioumars Heydari
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
فایل های مرتبط
امتیاز دهی