کتاب الکترونیکی «مباحثی در دینامیک یاتاقان‌»

500,000 ریال
500,000 ریال قیمت الکترونیکی
تعداد
افزودن به سبد خرید
برای تهیه کتاب الکترونیکی از لینک پژوهشگاه نیرو در فیدیبو به آدرس: https://fidibo.com/books/publisher استفاده نمایید.

مفاهیم کلی یاتاقان‌ها
استانداردها و محاسبات مرتبط با یاتاقان‌های هیدرودینامیکی
معرفی تئوری الاستوهیدرودینامیک و کاربرد آن در تحلیل یاتاقان‌های غلتشی
دمپرهای فیلم فشرده رینگ شناور و کاربرد آن‌ها در کاهش ارتعاش مجموعه روتور
تحلیل لقی در یاتاقان‌ها
مدل‌سازی و تحلیل یاتاقان‌های مغناطیسی