کتاب الکترونیکی نانوپوشش‌های سیلیکونی مقره‌های الکتریکی: ساخت، بررسی خواص و اجرای پایلوت

2,300,000 ریال
1,700,000 ریال قیمت الکترونیکی
عنوان مورد نظر موجود نیست.
برای تهیه کتاب الکترونیکی از لینک پژوهشگاه نیرو در فیدیبو به آدرس: https://fidibo.com/books/publisher استفاده نمایید.