طراحی و ساخت منبع ولتاژ بدون وقفه هوشمند 2 کیلووات با قابلیت اصلاح ضریب توان ورودی و کنترل بار