فراخوان برای مقالات در فصلنامه JEEDEV

 

            

  فراخوان برای مقالات در فصلنامه JEEDEV

فصلنامه‌ انرژی و توسعه اقتصادی (Journal of Energy and Economic Development ) به عنوان نخستین مجله انگلیسی داخلی در زمینه اقتصاد انرژی است که توسط گروه اقتصاد برق و انرژی پژوهشگاه نیرو انتشار می‌یابد. اولین جلد از فصلنامه به زبان انگلیسی و سردبیری آقای دکتر سعید مشیری به چاپ رسیده است. مقالات چاپ شده در وب سایت رسمی فصلنامه قابل مشاهده است.

 حوزه‌های اصلی فصلنامه شامل عرضه و تقاضای انواع انرژی، بازارهای انرژی، تنظیم مقررات و مالیات، تعرفه انرژی، پیش بینی بازار، انرژی و محیط زیست ، تجارت بین‌المللی، اقتصادکلان و اقتصاد بازار، مدیریت و سیاست گذاری انرژی و تغییر ساختار بازار است. از مقالات تحقیقاتی در مورد مسائل مربوط به بازار انرژی و تجزیه و تحلیل سیاستگذاری انرژی در کشورهای در حال توسعه استقبال ویژه‌ای می‌شود.

از علاقمندانی که مایل به ارسال مقالات مرتبط در حوزه های تحت پوشش فصلنامه می باشند دعوت میشود که مقالات انگلیسی خود را در فصلنامه به آدرس http://jeedev.nri.ac.ir ثبت کنند .

 

آدرس ایمیل: energyeconomics@nri.ac.ir

وبسایت رسمی: http://jeedev.nri.ac.ir

محل انتشار: پژوهشگاه نیرو ، تهران

 سردبیر: دکتر سعید مشیری

 مدیر مسئول: دکتر کیومرث حیدری

 مدیر اجرایی: لادن خرسند