درج نام انتشارات پژوهشگاه نیرو در فهرست ناشران معتبر بنیاد ملی نخبگان

همرمان با سی‌امین دوره هفته کتاب، انتشارات پژوهشگاه نیرو به اعتبار آثار درخور و ارزنده و فرآیند نشر معتبر خود به همت اداره نشر علم و پایش آینده‌نگاری پژوهشگاه نیرو، در زمره ناشران معتبر بنیاد ملی نخبگان قرار گرفت.