فراخوان مقالات برای ویژه‌نامه فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری فصلنامه انرژی و توسعه اقتصادی (jeedev) پژوهشگاه نیرو

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی با بیش از 22 سال سابقه فعالیت در راستای نشر دستاوردها و یافته‌های علمی محققین اقتصادی کشور، در نظر دارد با همکاری و پیشنهاد «گروه اقتصاد پژوهشگاه نیرو» و «پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی» ، یکی از شماره‌های خود را به صورت ویژه‌ به « بررسی و آسیب شناسی اصلاحات اقتصادی بخش انرژی ایران» از جنبه‌های نظری و کاربردی اختصاص دهد. مقالات می‌توانند به دو زبان فارسی یا انگلیسی تدوین و ارسال شوند که پس از ارزیابی علمی توسط داوران فصلنامه، در کمترین زمان در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت.  لذا از تمامی محققان داخلی و خارجی علاقمند به موضوعات اقتصاد انرژی دعوت می‌شود مقاله‌های علمی خود را حول محورهای زیر و در چارچوب اصول و مقررات فصلنامه به سامانه نشریه به نشانی: joer.atu.ac.ir   برای مقالات فارسی و نشانی: jeedev.nri.ac.ir  برای مقالات به زبان انگلیسی ارسال نمایند.

مهلت ارائه چکیده مقالات: همزمان با ارسال مقاله

مهلت ارائه اصل مقاله: 29 اسفند 1402    

محورهای پیشنهادی:
 • مبانی نظری اصلاحات اقتصادی بخش انرژی
 • ارتباط متقابل اصلاحات اقتصاد کلان و بخش انرژی
 • معماری و ساختار بخش انرژی پیش و پس از اصلاحات
 • درس آموخته‌‌های جهانی
 • تغییر پارادایم انرژی و آمادگی تغییر (انرژی جایگزین)
 • اقتصاد دیجیتال و بخش انرژی
 • یارانه‌های انرژی
 • توسعه رقابت در بخش انرژی و بازارهای گم شده
 • کارکرد بازارهای مالی و مشتقات در تحول اقتصادی بخش انرژی
 • تنظیم‌گری (مقررات زدائی و تجدید مقررات)
 • اصلاحات انرژی و آثار توزیعی آن
 • پیش‌بینی بازارهای انرژی
 • انرژی و محیط زیست 
مقاله‌های پذیرفته‌شده فارسی در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی و انگلیسی در فصلنامه Journal of Energy and Economic Development )JEEDEV(  چاپ خواهند شد.