آغاز همکاری رسمی پژوهشگاه نیرو با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایرانداک)

توافق‌نامه همکاری با محوریت «سامانه همانندجو» به منظور صیانت از حقوق پدیدآورندگان آثار علمی و با هدف سهولت در همکاری میان پژوهشگاه نیرو و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایرانداک) با پشتوانه متن کامل کتب به صورت بازتولید الکترونیک کتاب‌ها و آثار علمی پژوهشگاه نیرو مبادله شد.

سامانه همانندجو با پشتوانه متن کامل و در حال افزایش صدها هزار عنوان از تازه‌ترین پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و دیگر مدارک علمی در پاسخ به خواست جامعه علمی کشور برای بهبود اخلاق علمی، حمایت از مالکیت فکری و معنوی، حفظ حقوق پدیدآورندگان و گسترش علم و فناوری راه‌اندازی شده است. بازیابی نوشته‌های همانند، نمایش اندازه همانندی و منبع اطلاعات مرتبط از جمله قابلیت‌های این سامانه است.